Wednesday, June 29, 2022

Word Synonym Antonym 1. big 2. happy 3. quick 4. simple 5. sleepy​

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: Word Synonym Antonym 1. big 2. happy 3. quick 4. simple 5. sleepy​, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

Word
Synonym
Antonym
1. big
2. happy
3. quick
4. simple
5. sleepy​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: Word
Synonym
Antonym
1. big
2. happy
3. quick
4. simple
5. sleepy​

Answer:

Synonym for big: huge

Antonym for big: tiny

Synonym for happy: glad

Antonym for happy: sad

Synonym for quick: fast

Antonym for quick: slow

Synonym for simple: Uncomplicated

Antonym for simple: difficult

Synonym for sleepy: tired

Antonym for sleepy: awake

Mga sagot sa #2 sa Tanong: Word
Synonym
Antonym
1. big
2. happy
3. quick
4. simple
5. sleepy​

big

syno: huge anto: small

happy

syno: gay/glad anto: sad

quick

syno: fast anto: slow

simple:

syno: easy/plain anto: fancy/complex

sleepy:

syno: drowsy anto: alert

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa Word Synonym Antonym 1. big 2. happy 3. quick 4. simple 5. sleepy​, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

No comments:

Post a Comment