Monday, June 27, 2022

What is meaning of this hyperbole? (The audience waited a century for program to start) A) The progr...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: What is meaning of this hyperbole? (The audience waited a century for program to start) A) The progr…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

What is meaning of this hyperbole?
(The audience waited a century for program to start)

A) The program started on time
B) The program was postponed
C) The program started very late.
D) The program has a lot of great performance

Mga sagot sa #1 sa Tanong: What is meaning of this hyperbole?
(The audience waited a century for program to start)

A) The program started on time
B) The program was postponed
C) The program started very late.
D) The program has a lot of great performance

Answer:

C

Explanation:

Mga sagot sa #2 sa Tanong: What is meaning of this hyperbole?
(The audience waited a century for program to start)

A) The program started on time
B) The program was postponed
C) The program started very late.
D) The program has a lot of great performance

Answer:

A) The program started on time

B) The program was postponed

C) The program started very late.

D) The program has a lot of great performance

Explanation:

IM NOT SURE....

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa What is meaning of this hyperbole? (The audience waited a century for program to start) A) The progr…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

No comments:

Post a Comment