Sunday, June 26, 2022

what is HIV? HIV is?​

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: what is HIV? HIV is?​, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

what is HIV?
HIV is?​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: what is HIV?
HIV is?​

Answer:

human immunodeficiency virus

Explanation:

Mga sagot sa #2 sa Tanong: what is HIV?
HIV is?​

HIV (human immunodeficiency virus) is a virus that attacks the body’s immune system.

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa what is HIV? HIV is?​, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

No comments:

Post a Comment