Wednesday, June 29, 2022

What happens if the donor's blood doesnt match the recievers blood type?

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: What happens if the donor’s blood doesnt match the recievers blood type?, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

What happens if the donor’s blood doesnt match the recievers blood type?

Mga sagot sa #1 sa Tanong: What happens if the donor’s blood doesnt match the recievers blood type?

Answer:

The reciever might suffer from allergies and other complications. And whats more dangerous is, the reciever might die

Mga sagot sa #2 sa Tanong: What happens if the donor’s blood doesnt match the recievers blood type?

Answer:

Blood cells clump together

Explanation:

Certain blood types are incompatible

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa What happens if the donor’s blood doesnt match the recievers blood type?, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

No comments:

Post a Comment