Monday, June 27, 2022

Pasagot naman po 8. Seven subtracted from twice a number is 15. What is the number? A. 11 B. 10 C. 9...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: Pasagot naman po 8. Seven subtracted from twice a number is 15. What is the number? A. 11 B. 10 C. 9…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

Pasagot naman po
8. Seven subtracted from twice a number is 15. What is the number?
A. 11
B. 10
C. 9
D.8
9. Calculate the distance that you would travel if you drove 2 hours for 40 km/h?
D. 80 km
A. 20 km
B. 42 km
C. 60 km
10. How long does it take to travel 180 kilometers at 45 km/h?
A. 4 hrs
B.5 hrs
C.6 hrs
D. 8 hrs
11. Von can type 500 words in 20 minutes. Calculate his typing speed in words per minut
A. 25 words/ min B. 30 words/min C. 35 words/ min D. 40 words/ min
B.
12. A jeepney travels 300 km in 6 hours. What is the average speed?
D. 70 km/h
B.50 km/h
C. 60 km/h
A. 40 km/h
13. One side of a square lot is 9 m. What is its area?
D. 90 m2
B, 36 m2
C. 81 m²
A. 18 m?​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: Pasagot naman po
8. Seven subtracted from twice a number is 15. What is the number?
A. 11
B. 10
C. 9
D.8
9. Calculate the distance that you would travel if you drove 2 hours for 40 km/h?
D. 80 km
A. 20 km
B. 42 km
C. 60 km
10. How long does it take to travel 180 kilometers at 45 km/h?
A. 4 hrs
B.5 hrs
C.6 hrs
D. 8 hrs
11. Von can type 500 words in 20 minutes. Calculate his typing speed in words per minut
A. 25 words/ min B. 30 words/min C. 35 words/ min D. 40 words/ min
B.
12. A jeepney travels 300 km in 6 hours. What is the average speed?
D. 70 km/h
B.50 km/h
C. 60 km/h
A. 40 km/h
13. One side of a square lot is 9 m. What is its area?
D. 90 m2
B, 36 m2
C. 81 m²
A. 18 m?​

Answer:

8)b

9)A

10)C

11)a

12)a

13)b

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa Pasagot naman po 8. Seven subtracted from twice a number is 15. What is the number? A. 11 B. 10 C. 9…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

No comments:

Post a Comment