Wednesday, June 29, 2022

Paper. 1. Jeans are a type of pants as​

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: Paper. 1. Jeans are a type of pants as​, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

Paper.
1. Jeans are a type of pants as​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: Paper.
1. Jeans are a type of pants as​

Answer:

Jeans are a type of pants or trousers, typically made from denim or dungaree cloth.

Explanation:

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa Paper. 1. Jeans are a type of pants as​, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

No comments:

Post a Comment