Saturday, June 25, 2022

PANUTO: Batay sa Awit na Florante at Laura, anu-ano ang mga nabanggit na karahasan sa lipunan na nar...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: PANUTO: Batay sa Awit na Florante at Laura, anu-ano ang mga nabanggit na karahasan sa lipunan na nar…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

PANUTO: Batay sa Awit na Florante at Laura, anu-ano ang mga nabanggit na karahasan sa lipunan na nararanasan pa rin sa kasalukuyan at anu-ano ang iyong mungkahi upang mabawasan ang mga karahasang ito.

Tingnan ang Crossroad map, ilagay ANG KARAHASAN SA PULANG KAHON at ng MUNGKAHI NAMAN SA ASUL NA KAHON. (30 PUNTOS)
CROSSROAD MAP

#1 KARAHASAN NA NANGYAYARI SA AKDA AT SA KASALUKUYANG PANAHON *

Kailangan ang tanong na ito
#1 MUNGKAHING SOLUSYON UPANG MABAWASAN ITO *
#2 KARAHASAN NA NANGYAYARI SA AKDA AT SA KASALUKUYANG PANAHON *
#2 MUNGKAHING SOLUSYON UPANG MABAWASAN ITO *
#3 KARAHASAN NA NANGYAYARI SA AKDA AT SA KASALUKUYANG PANAHON
#3 MUNGKAHING SOLUSYON UPANG MABAWASAN ITO​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: PANUTO: Batay sa Awit na Florante at Laura, anu-ano ang mga nabanggit na karahasan sa lipunan na nararanasan pa rin sa kasalukuyan at anu-ano ang iyong mungkahi upang mabawasan ang mga karahasang ito.

Tingnan ang Crossroad map, ilagay ANG KARAHASAN SA PULANG KAHON at ng MUNGKAHI NAMAN SA ASUL NA KAHON. (30 PUNTOS)
CROSSROAD MAP

#1 KARAHASAN NA NANGYAYARI SA AKDA AT SA KASALUKUYANG PANAHON *

Kailangan ang tanong na ito
#1 MUNGKAHING SOLUSYON UPANG MABAWASAN ITO *
#2 KARAHASAN NA NANGYAYARI SA AKDA AT SA KASALUKUYANG PANAHON *
#2 MUNGKAHING SOLUSYON UPANG MABAWASAN ITO *
#3 KARAHASAN NA NANGYAYARI SA AKDA AT SA KASALUKUYANG PANAHON
#3 MUNGKAHING SOLUSYON UPANG MABAWASAN ITO​

Answer:

Tingnan ang Crossroad map, ilagay ANG KARAHASAN SA PULANG KAHON at ng MUNGKAHI NAMAN SA ASUL NA KAHON. (30 PUNTOS)

CROSSROAD MAP

#1 KARAHASAN NA NANGYAYARI SA AKDA AT SA KASALUKUYANG PANAHON *

Kailangan ang tanong na ito

#1 MUNGKAHING SOLUSYON UPANG MABAWASAN ITO *

#2 KARAHASAN NA NANGYAYARI SA AKDA AT SA KASALUKUYANG PANAHON *

#2 MUNGKAHING SOLUSYON UPANG MABAWASAN ITO *

#3 KARAHASAN NA NANGYAYARI SA AKDA AT SA KASALUKUYANG PANAHON

#3 MUNGKAHING SOLUSYON UPANG MABAWASAN ITO

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa PANUTO: Batay sa Awit na Florante at Laura, anu-ano ang mga nabanggit na karahasan sa lipunan na nar…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

No comments:

Post a Comment