Wednesday, June 29, 2022

ng Task 6 he given pie graph and answer the following questions in your notebook. BIDA Network 80% F...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: ng Task 6 he given pie graph and answer the following questions in your notebook. BIDA Network 80% F…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

ng Task 6 he given pie graph and answer the following questions in your notebook. BIDA Network 80% FUNNY Network . What is the graph all about? Favorite TV Stations of V- Hope What TV station do the Grade VI-Hope pupils prefer most? Suppose there are only 4 pupils who prefer FUNNY Network. a. How many pupils prefer ACTIVE Network? How did you know? b. How many pupils prefer BIDA Network? How did you know? C. How many pupils are there in Grade VI-Hope? How did you know? hat can you say about the number of pupils who preferred FUNNY Network nd those who preferred BIDA Network? Explain your answer. ite one question that can be answered by the information presented in the graph. ACTIVE Network

plss answer I need it now:(
nonsense=report​​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: ng Task 6 he given pie graph and answer the following questions in your notebook. BIDA Network 80% FUNNY Network . What is the graph all about? Favorite TV Stations of V- Hope What TV station do the Grade VI-Hope pupils prefer most? Suppose there are only 4 pupils who prefer FUNNY Network. a. How many pupils prefer ACTIVE Network? How did you know? b. How many pupils prefer BIDA Network? How did you know? C. How many pupils are there in Grade VI-Hope? How did you know? hat can you say about the number of pupils who preferred FUNNY Network nd those who preferred BIDA Network? Explain your answer. ite one question that can be answered by the information presented in the graph. ACTIVE Network

plss answer I need it now:(
nonsense=report​​

Answer:

tol gusto mo durian?

Step-by-step explanation:

masarap

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa ng Task 6 he given pie graph and answer the following questions in your notebook. BIDA Network 80% F…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

No comments:

Post a Comment