Wednesday, June 29, 2022

Name of the Solid Figure Sketch of the Solid Figure Necessary Dimensions Formula for Volume Volume o...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: Name of the Solid Figure Sketch of the Solid Figure Necessary Dimensions Formula for Volume Volume o…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

Name of
the Solid
Figure
Sketch of the
Solid Figure
Necessary
Dimensions
Formula for
Volume
Volume of
the Solid
Figure
V = 1.w.h
Rectangular
Prism
Length = 9 m
Width = 4 m
Height = 6 m
V = (1.w.h)
Pyramid
Base = = 84 cm
Height =26 cm
V = 1.p2.h
Cylinder
Radius = 9 cm
Height -12 cm
Radius – 8 m
Height – 12 m
Vaar? . .
Cone
V
ar3
Radius – 17 m
Sphere​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: Name of
the Solid
Figure
Sketch of the
Solid Figure
Necessary
Dimensions
Formula for
Volume
Volume of
the Solid
Figure
V = 1.w.h
Rectangular
Prism
Length = 9 m
Width = 4 m
Height = 6 m
V = (1.w.h)
Pyramid
Base = = 84 cm
Height =26 cm
V = 1.p2.h
Cylinder
Radius = 9 cm
Height -12 cm
Radius – 8 m
Height – 12 m
Vaar? . .
Cone
V
ar3
Radius – 17 m
Sphere​

Answer:

diko po maintindihan

Step-by-step explanation:

paki ayos

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa Name of the Solid Figure Sketch of the Solid Figure Necessary Dimensions Formula for Volume Volume o…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

No comments:

Post a Comment