Wednesday, June 29, 2022

if 9 boys can decorate the stage for five hours how long it take for 10 boys to decorate it?​

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: if 9 boys can decorate the stage for five hours how long it take for 10 boys to decorate it?​, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

if 9 boys can decorate the stage for five hours how long it take for 10 boys to decorate it?​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: if 9 boys can decorate the stage for five hours how long it take for 10 boys to decorate it?​

Answer:

I think 6

Step-by-step explanation:

paki sagot po Kong Mali

Mga sagot sa #2 sa Tanong: if 9 boys can decorate the stage for five hours how long it take for 10 boys to decorate it?​

Answer:

four hours and 30 minutes

Step-by-step explanation:

sana nakatulong

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa if 9 boys can decorate the stage for five hours how long it take for 10 boys to decorate it?​, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

No comments:

Post a Comment