Monday, June 27, 2022

Given: A = {b, I, a, c, k} B = {h, o,t) 1. Find the cardinality of set W = {2,3,4,5,6,7,8} 2. What i...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: Given: A = {b, I, a, c, k} B = {h, o,t) 1. Find the cardinality of set W = {2,3,4,5,6,7,8} 2. What i…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

Given: A = {b, I, a, c, k}
B = {h, o,t)
1. Find the cardinality of set W = {2,3,4,5,6,7,8}
2. What is the cardinality if set Y = {}​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: Given: A = {b, I, a, c, k}
B = {h, o,t)
1. Find the cardinality of set W = {2,3,4,5,6,7,8}
2. What is the cardinality if set Y = {}​

Answer:

Y={A,b,c,h,i,k,o,t}

Step-by-step explanation:

A={B,I,a,c,k}

B={h,o,t}

y={a,b,c,h,i,k,o,s}

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa Given: A = {b, I, a, c, k} B = {h, o,t) 1. Find the cardinality of set W = {2,3,4,5,6,7,8} 2. What i…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

No comments:

Post a Comment