Saturday, June 25, 2022

D. They change the flow of blood 6. What body waste is given off by the kidney? A. Urine B. Sweat C....

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: D. They change the flow of blood 6. What body waste is given off by the kidney? A. Urine B. Sweat C…., napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

D. They change the flow of blood 6. What body waste is given off by the kidney? A. Urine B. Sweat C. Stool D. Carbon dioxide ​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: D. They change the flow of blood 6. What body waste is given off by the kidney? A. Urine B. Sweat C. Stool D. Carbon dioxide ​

Answer:

A. Urine

Explanation:

                                                               

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa D. They change the flow of blood 6. What body waste is given off by the kidney? A. Urine B. Sweat C…., sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

No comments:

Post a Comment