Monday, June 27, 2022

D. Assimilation (Time Frame: Day 4) Learning Task No. 3. In the word search puzzle below, Search for...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: D. Assimilation (Time Frame: Day 4) Learning Task No. 3. In the word search puzzle below, Search for…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

D. Assimilation (Time Frame: Day 4)
Learning Task No. 3.
In the word search puzzle below, Search for 10 names of water sources. It can be horizontally.
vertically or diagonally written. Encircle each word you have found and write it on the blank below.
M
S
D
R
T
E
х
A
F
Zlx
E
F
R
1
O
Y
Izolol
V
Z
G
H
1
PI N
A O M V
B с N W
С E
D
B A Y Х
N Р Y
E J QIZ
L A к E
F K R A
G L
B
Н. MIT С
WA T E
A
1
Zolxalovaara
Р E
QR
Р U
R V
E w
J
S
K
J
B
C
D
scles olololol
K
L
M
L
R
A
А A
L
1
.
.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: D. Assimilation (Time Frame: Day 4)
Learning Task No. 3.
In the word search puzzle below, Search for 10 names of water sources. It can be horizontally.
vertically or diagonally written. Encircle each word you have found and write it on the blank below.
M
S
D
R
T
E
х
A
F
Zlx
E
F
R
1
O
Y
Izolol
V
Z
G
H
1
PI N
A O M V
B с N W
С E
D
B A Y Х
N Р Y
E J QIZ
L A к E
F K R A
G L
B
Н. MIT С
WA T E
A
1
Zolxalovaara
Р E
QR
Р U
R V
E w
J
S
K
J
B
C
D
scles olololol
K
L
M
L
R
A
А A
L
1
.
.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.​

Explanation:

sasagutan koto pa brainliest muna ako sasagutan ko after sa comments section(•‿•)

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa D. Assimilation (Time Frame: Day 4) Learning Task No. 3. In the word search puzzle below, Search for…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

No comments:

Post a Comment