Saturday, June 25, 2022

B. UNDERSAYANDING PHASE 1. Write down Examples of Diseases and the Preventive measures. EXAMPLES OF...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: B. UNDERSAYANDING PHASE 1. Write down Examples of Diseases and the Preventive measures. EXAMPLES OF…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

B. UNDERSAYANDING PHASE 1. Write down Examples of Diseases and the Preventive measures. EXAMPLES OF DISEASES PREVENTIVE MEASURES MODE OF TRANSMISSION 1 – DIRECT 1. CONTACT TRANSMISSION A. KISSING B. HANDSHAKE WITH SICK PERSON C. SLEEPING WITH SOMEONE WITH LICE 2. FOOD-BORNE/WATER- BORNE TRANSMISSION 3. VECTOR-BORNE TRANSMISSION A. MOSQUITO BITES B. INSECT BITES 11 – INDIRECT 1. DROPLET TRANSMISSION A. COUGHING B. SNEEZING 2. AIR-BORNE TRANSMISSION​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: B. UNDERSAYANDING PHASE 1. Write down Examples of Diseases and the Preventive measures. EXAMPLES OF DISEASES PREVENTIVE MEASURES MODE OF TRANSMISSION 1 – DIRECT 1. CONTACT TRANSMISSION A. KISSING B. HANDSHAKE WITH SICK PERSON C. SLEEPING WITH SOMEONE WITH LICE 2. FOOD-BORNE/WATER- BORNE TRANSMISSION 3. VECTOR-BORNE TRANSMISSION A. MOSQUITO BITES B. INSECT BITES 11 – INDIRECT 1. DROPLET TRANSMISSION A. COUGHING B. SNEEZING 2. AIR-BORNE TRANSMISSION​

Answer:

Malabo po ang itong tanong

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa B. UNDERSAYANDING PHASE 1. Write down Examples of Diseases and the Preventive measures. EXAMPLES OF…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

No comments:

Post a Comment