Sunday, June 26, 2022

Alden can cover a 100m dash in 10 seconds, Curt can cover it in 13 seconds, Matt Wayne can cover it...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: Alden can cover a 100m dash in 10 seconds, Curt can cover it in 13 seconds, Matt Wayne can cover it…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

Alden can cover a 100m dash in 10 seconds, Curt can cover it in 13 seconds, Matt Wayne can cover it in 16 seconds, and Jester can cover it in 19 seconds. If the pattern continues, in how many seconds will the 8th runner cover the same distance?

Mga sagot sa #1 sa Tanong: Alden can cover a 100m dash in 10 seconds, Curt can cover it in 13 seconds, Matt Wayne can cover it in 16 seconds, and Jester can cover it in 19 seconds. If the pattern continues, in how many seconds will the 8th runner cover the same distance?

Answer:

22 seconds

Step-by-step explanation:

3 gaps of the number

paki brainliest po

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa Alden can cover a 100m dash in 10 seconds, Curt can cover it in 13 seconds, Matt Wayne can cover it…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

No comments:

Post a Comment