Tuesday, June 28, 2022

A. Directions: Copy and complete the table on a separate sheet of paper. Number 1 is done for you. A...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: A. Directions: Copy and complete the table on a separate sheet of paper. Number 1 is done for you. A…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

A. Directions: Copy and complete the table on a separate sheet of paper. Number
1 is done for you.
Average Speed
6 m/s
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Distance
72 meters
120 meters
15 km
42 km
Time
12 seconds
15 seconds
3 hours
7 hours
10 seconds
8 hours
6 hours
7.
42 m/s
24 km/h
12 km/h
36 m/s
18 km/h
6 km/h
8.
9.
72 meters
90 km
12 km
10.​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: A. Directions: Copy and complete the table on a separate sheet of paper. Number
1 is done for you.
Average Speed
6 m/s
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Distance
72 meters
120 meters
15 km
42 km
Time
12 seconds
15 seconds
3 hours
7 hours
10 seconds
8 hours
6 hours
7.
42 m/s
24 km/h
12 km/h
36 m/s
18 km/h
6 km/h
8.
9.
72 meters
90 km
12 km
10.​

Answer:

2.) 8 m/s (average speed)

3.) 5 m/s (average speed)

4.) 6 m/s (average speed)

5.) 420 meters (distance)

6.) 192 kilometers (distance)

7.) 72 kilometers (distance)

8.) 2 hours (time)

9.) 5 hours (time)

10.) 2 hours (time)

explanation:

Hindi ko na sinagutan ung 1 kse nasagutan na

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa A. Directions: Copy and complete the table on a separate sheet of paper. Number 1 is done for you. A…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

No comments:

Post a Comment