Thursday, June 23, 2022

8.Given N = {×/× is the first elements in the set of whole numbers} What is the elements of set N?​

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: 8.Given N = {×/× is the first elements in the set of whole numbers} What is the elements of set N?​, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

8.Given N = {×/× is the first elements in the set of whole numbers}
What is the elements of set N?​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: 8.Given N = {×/× is the first elements in the set of whole numbers}
What is the elements of set N?​

Answer:

1,2,3 and so on

whole numbers are all numbers except 0

sorry if it is short and has no clear explanation I’m confused a little so hope it helps

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa 8.Given N = {×/× is the first elements in the set of whole numbers} What is the elements of set N?​, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

No comments:

Post a Comment