Monday, June 27, 2022

7. A set of six books containing progressive technical piano pieces, introduces and familiarizes the...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: 7. A set of six books containing progressive technical piano pieces, introduces and familiarizes the…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

7. A set of six books containing progressive technical piano pieces,
introduces and familiarizes the piano student with contemporary
harmony and rhythm
a. Mikrokosmos
c. Kassuth
b. Quartets
d. Orchestra

Mga sagot sa #1 sa Tanong: 7. A set of six books containing progressive technical piano pieces,
introduces and familiarizes the piano student with contemporary
harmony and rhythm
a. Mikrokosmos
c. Kassuth
b. Quartets
d. Orchestra

Answer:

a.,,;:;:;:/;;;:;/;:;//;:;;//;;;;

Mga sagot sa #2 sa Tanong: 7. A set of six books containing progressive technical piano pieces,
introduces and familiarizes the piano student with contemporary
harmony and rhythm
a. Mikrokosmos
c. Kassuth
b. Quartets
d. Orchestra

Answer:

C is the answer

Explanation:

but I’m not sure nasasayo Kung isasagot mo

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa 7. A set of six books containing progressive technical piano pieces, introduces and familiarizes the…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

No comments:

Post a Comment