Tuesday, June 28, 2022

6. Which of the following angles are corresponding angles? A. Angles A and E C. Angles G and F B. An...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: 6. Which of the following angles are corresponding angles? A. Angles A and E C. Angles G and F B. An…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

6. Which of the following angles are corresponding angles?
A. Angles A and E
C. Angles G and F
B. Angles C and H
D. Angles Band D​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: 6. Which of the following angles are corresponding angles?
A. Angles A and E
C. Angles G and F
B. Angles C and H
D. Angles Band D​

Answer:

A. Angles A and E

Step-by-step explanation:

A and E are corresponding angles. When the two lines are parallel Corresponding Angles are equal.

#CarryOnLearning

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa 6. Which of the following angles are corresponding angles? A. Angles A and E C. Angles G and F B. An…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

No comments:

Post a Comment