Thursday, June 23, 2022

2. Which is the lighting fast drive? a. HDD b. ODD c. SSD d. RAM 3. It is used to give a computer ad...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: 2. Which is the lighting fast drive? a. HDD b. ODD c. SSD d. RAM 3. It is used to give a computer ad…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

2. Which is the lighting fast drive?
a. HDD
b. ODD
c. SSD
d. RAM
3. It is used to give a computer additional capability, such as
improved video presentation via a graphics card.
a. CPU
b. Expansion Card
c. Power supply
d. Video card
4. What is the number of billions of CPU cycles per second?
a. Gigahertz
b. Gigabyte
c. Megahertz
d. Megabyte

Mga sagot sa #1 sa Tanong: 2. Which is the lighting fast drive?
a. HDD
b. ODD
c. SSD
d. RAM
3. It is used to give a computer additional capability, such as
improved video presentation via a graphics card.
a. CPU
b. Expansion Card
c. Power supply
d. Video card
4. What is the number of billions of CPU cycles per second?
a. Gigahertz
b. Gigabyte
c. Megahertz
d. Megabyte

Answer:

2.Ram 3.CPU 4.Megabyte

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa 2. Which is the lighting fast drive? a. HDD b. ODD c. SSD d. RAM 3. It is used to give a computer ad…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

No comments:

Post a Comment