Saturday, June 25, 2022

2. Mandy travels 360 kilometers in 6 hours. What was his average rate of speed? A. 40 km/h B. 50 km/...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: 2. Mandy travels 360 kilometers in 6 hours. What was his average rate of speed? A. 40 km/h B. 50 km/…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

2. Mandy travels 360 kilometers in 6 hours. What was his average rate of speed? A. 40 km/h B. 50 km/h C. 60 km/h D. 30 km/h​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: 2. Mandy travels 360 kilometers in 6 hours. What was his average rate of speed? A. 40 km/h B. 50 km/h C. 60 km/h D. 30 km/h​

꧁—————————————————-꧂

ANSWER:✒️

2. Mandy travels 360 kilometers in 6 hours. What was his average rate of speed?

A. 40 km/h

B. 50 km/h

•C. 60 km/h

D. 30 km/h

Sulotion:☟︎︎︎

360÷6= 60km/h

꧁————————————————–꧂

I hope it helo ty^^

brainliest me plss^^

*Follow for more*

Mga sagot sa #2 sa Tanong: 2. Mandy travels 360 kilometers in 6 hours. What was his average rate of speed? A. 40 km/h B. 50 km/h C. 60 km/h D. 30 km/h​

Answer:

A. 40

Step-by-step explanation:

pa brainlies please

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa 2. Mandy travels 360 kilometers in 6 hours. What was his average rate of speed? A. 40 km/h B. 50 km/…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

No comments:

Post a Comment