Saturday, June 25, 2022

1. Kyle played at the world of fun every day. On Monday, he played basketball and won 175 tickets. O...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: 1. Kyle played at the world of fun every day. On Monday, he played basketball and won 175 tickets. O…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

1. Kyle played at the world of fun every day. On Monday, he played
basketball and won 175 tickets. On Tuesday, he won 95 tickets, on
Wednesday, he won 138 tickets, but then spent 285 of them on a prize.
How many more tickets does Jared need to win to get a prize that costs 450
tickets?

Mga sagot sa #1 sa Tanong: 1. Kyle played at the world of fun every day. On Monday, he played
basketball and won 175 tickets. On Tuesday, he won 95 tickets, on
Wednesday, he won 138 tickets, but then spent 285 of them on a prize.
How many more tickets does Jared need to win to get a prize that costs 450
tickets?

Answer:

327

Step-by-step explanation:

175+95+138=408

408-285=123

450-123= 327

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa 1. Kyle played at the world of fun every day. On Monday, he played basketball and won 175 tickets. O…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

No comments:

Post a Comment