Friday, April 29, 2022

Zoning is _________ the development of certain areas for specific purposes. A. Designating B. Instig...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: Zoning is _________ the development of certain areas for specific purposes. A. Designating B. Instig…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

Zoning is _________ the development of certain areas for specific purposes.
A. Designating
B. Instigating
C. Initiating​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: Zoning is _________ the development of certain areas for specific purposes.
A. Designating
B. Instigating
C. Initiating​

Answer:

c po tamang sagot sana maka help

Mga sagot sa #2 sa Tanong: Zoning is _________ the development of certain areas for specific purposes.
A. Designating
B. Instigating
C. Initiating​

Answer:

The purpose of zoning is to allow local and national authorities to regulate and control land and property markets to ensure complementary uses. Zoning can also provide the opportunity to stimulate or slow down development in specific areas.

Explanation:

thanks me latuur

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa Zoning is _________ the development of certain areas for specific purposes. A. Designating B. Instig…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

No comments:

Post a Comment