Friday, April 29, 2022

RATIONAL POLYNOMIAL DIVISOR CONSTANT REMAINDER SYNTHETIC COEFFICIENT EQUATION A F R O T S EL NI H P...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: RATIONAL POLYNOMIAL DIVISOR CONSTANT REMAINDER SYNTHETIC COEFFICIENT EQUATION A F R O T S EL NI H P…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

RATIONAL POLYNOMIAL DIVISOR CONSTANT REMAINDER SYNTHETIC COEFFICIENT EQUATION A F R O T S EL NI H P F N T TREMA IN DER O FR NEI CO I E RE NEL ON Ε Ο Α Μ Ο Ο Ε Ν Ο Ν Ε Υ Τ Ο I U AHRNT O IMLN C D C A E T I M S O I I R O I I ITO CYLCTE O IM TV Ε Ι Υ Ο Ο Α Τ Ο Α Ι Ο Ι Ε Ι F 0 A 0R N Y N S NI AHS Ε Ν Ι Ι Α Ο Α Τ Ν Υ Τ Ι Τ Ο 0 NT AM I I M T F Y TNR CARRR T C QE I MS Y E RNT I I A CHN SENSO 0 V E D N R N T N T N N E A​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: RATIONAL POLYNOMIAL DIVISOR CONSTANT REMAINDER SYNTHETIC COEFFICIENT EQUATION A F R O T S EL NI H P F N T TREMA IN DER O FR NEI CO I E RE NEL ON Ε Ο Α Μ Ο Ο Ε Ν Ο Ν Ε Υ Τ Ο I U AHRNT O IMLN C D C A E T I M S O I I R O I I ITO CYLCTE O IM TV Ε Ι Υ Ο Ο Α Τ Ο Α Ι Ο Ι Ε Ι F 0 A 0R N Y N S NI AHS Ε Ν Ι Ι Α Ο Α Τ Ν Υ Τ Ι Τ Ο 0 NT AM I I M T F Y TNR CARRR T C QE I MS Y E RNT I I A CHN SENSO 0 V E D N R N T N T N N E A​

Answer:

This may be easier to follow. Do the synthetic division normally, but leave it in terms of a. We know the remainder must be zero because (x-3) is a factor.

3 | 1 a -5 8

3 3a+9 9a+12

_________________________

1 a+3 3a+4 9a+20 = 0

Solve 9a+20 = 0

We get a = -20/9

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa RATIONAL POLYNOMIAL DIVISOR CONSTANT REMAINDER SYNTHETIC COEFFICIENT EQUATION A F R O T S EL NI H P…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

No comments:

Post a Comment