Friday, April 29, 2022

Name: Grade/Section: PART B MATHEMATICS IV (Module 4) 1. Directions: Which is the most reasonable es...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: Name: Grade/Section: PART B MATHEMATICS IV (Module 4) 1. Directions: Which is the most reasonable es…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

Name:
Grade/Section:
PART B
MATHEMATICS IV (Module 4)
1. Directions: Which is the most reasonable estimated product in the options given? Choose the
letter of the correct answer.
1
. 305 x 56
A. 15 000
B. 16 500
C. 16 000
D. 18 000
2. 328 x 42
A. 12 000
B. 12 500
C. 13 000
D. 13 500
3. 472 x 292
A. 150 000
B. 160 000
C. 165 500
D. 170 000
4. 328 x 482
A. 150 000
B. 160 000
C. 165 500
D. 170 000
5.3 227 x 354
A. 1 100 500
B. 1 200 000
C. 1 300 000
D. 1 400 000which is the most reasonable estimate product in the option given 3:05 x 56 ​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: Name:
Grade/Section:
PART B
MATHEMATICS IV (Module 4)
1. Directions: Which is the most reasonable estimated product in the options given? Choose the
letter of the correct answer.
1
. 305 x 56
A. 15 000
B. 16 500
C. 16 000
D. 18 000
2. 328 x 42
A. 12 000
B. 12 500
C. 13 000
D. 13 500
3. 472 x 292
A. 150 000
B. 160 000
C. 165 500
D. 170 000
4. 328 x 482
A. 150 000
B. 160 000
C. 165 500
D. 170 000
5.3 227 x 354
A. 1 100 500
B. 1 200 000
C. 1 300 000
D. 1 400 000which is the most reasonable estimate product in the option given 3:05 x 56 ​

Answer:

1.a

2.c

3.d

4.d

5.a

Step-by-step explanation:

not sure sa answer

Mga sagot sa #2 sa Tanong: Name:
Grade/Section:
PART B
MATHEMATICS IV (Module 4)
1. Directions: Which is the most reasonable estimated product in the options given? Choose the
letter of the correct answer.
1
. 305 x 56
A. 15 000
B. 16 500
C. 16 000
D. 18 000
2. 328 x 42
A. 12 000
B. 12 500
C. 13 000
D. 13 500
3. 472 x 292
A. 150 000
B. 160 000
C. 165 500
D. 170 000
4. 328 x 482
A. 150 000
B. 160 000
C. 165 500
D. 170 000
5.3 227 x 354
A. 1 100 500
B. 1 200 000
C. 1 300 000
D. 1 400 000which is the most reasonable estimate product in the option given 3:05 x 56 ​

Answer:

1. B

2. B

3. A

4. B

5. A

Step-by-step explanation:

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa Name: Grade/Section: PART B MATHEMATICS IV (Module 4) 1. Directions: Which is the most reasonable es…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

No comments:

Post a Comment