Friday, April 29, 2022

Evaluation: What Am I? Directions: Identify the following quantity as distance, displacement, speed,...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: Evaluation: What Am I? Directions: Identify the following quantity as distance, displacement, speed,…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

Evaluation: What Am I?
Directions: Identify the following quantity as distance, displacement, speed, velocity or time
based on the given units. Write your answer on the space provided before each number.
1.5 m
2. 5 m, East
3. 5 m/s
4.5 m/s, North
5.5 s​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: Evaluation: What Am I?
Directions: Identify the following quantity as distance, displacement, speed, velocity or time
based on the given units. Write your answer on the space provided before each number.
1.5 m
2. 5 m, East
3. 5 m/s
4.5 m/s, North
5.5 s​

Answer:

1. distance

2. displacement

3. speed

4. velocity

5. time

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa Evaluation: What Am I? Directions: Identify the following quantity as distance, displacement, speed,…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

No comments:

Post a Comment