Friday, April 29, 2022

Balikan Panuto: Pagtambalin ang mga sanhi sa hanay A at mga bunga sa hanay B. Isulat ang titik ng ta...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: Balikan Panuto: Pagtambalin ang mga sanhi sa hanay A at mga bunga sa hanay B. Isulat ang titik ng ta…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

Balikan
Panuto: Pagtambalin ang mga sanhi sa hanay A at mga bunga sa hanay B. Isulat ang titik ng tamang
sagot sa sagutang papel.
Hanay A
Haney
1. Naglalaro ng kanila ang bata sa a Bumagsakalya sa put
toob ng kanilang bahay.
2. Naligo si Elyn sa ulan
Sumaki ang kanyang tiyan
3. Kumain ng maraming kendi si Ana e. Nagkaroon siya na lagnat
4. Hindi nag-aral ng kanyang aralin si d. Bumaha ang paligid
Rafa.
5. Hindi nakakain sa tamang oras si e. Sumakit ang kanyang naip
Aling Rosa.
6. Nalibang sa kapapanood ng TV si Nasunog ang bahay.
Gab kaya hatinggabi na siya nakatulog
7. Umutan ng malakas sa loob ng
o. Kaya umiyak siya.
tatlong araw.
8. Hindi kumakain ng gulay si CJ. h. Hindi siya nakagising ng manga
9. Nabasag ni James ang paboritong 1. Kaya mada siyang magkasa
plorera ni Nanay.
10. Nahwala ni Symon ang kanyang baon Nagalit si Nanay.
na pera
klasin
A. Panuto: Suriing mabuti ang bar graph at sagutin ang mga katanungan ukol dito. Isula​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: Balikan
Panuto: Pagtambalin ang mga sanhi sa hanay A at mga bunga sa hanay B. Isulat ang titik ng tamang
sagot sa sagutang papel.
Hanay A
Haney
1. Naglalaro ng kanila ang bata sa a Bumagsakalya sa put
toob ng kanilang bahay.
2. Naligo si Elyn sa ulan
Sumaki ang kanyang tiyan
3. Kumain ng maraming kendi si Ana e. Nagkaroon siya na lagnat
4. Hindi nag-aral ng kanyang aralin si d. Bumaha ang paligid
Rafa.
5. Hindi nakakain sa tamang oras si e. Sumakit ang kanyang naip
Aling Rosa.
6. Nalibang sa kapapanood ng TV si Nasunog ang bahay.
Gab kaya hatinggabi na siya nakatulog
7. Umutan ng malakas sa loob ng
o. Kaya umiyak siya.
tatlong araw.
8. Hindi kumakain ng gulay si CJ. h. Hindi siya nakagising ng manga
9. Nabasag ni James ang paboritong 1. Kaya mada siyang magkasa
plorera ni Nanay.
10. Nahwala ni Symon ang kanyang baon Nagalit si Nanay.
na pera
klasin
A. Panuto: Suriing mabuti ang bar graph at sagutin ang mga katanungan ukol dito. Isula​

Answer:

1. f

2. c

3. e

4. a

5.b

6. h

7. d

8. i

9. j

10. o

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa Balikan Panuto: Pagtambalin ang mga sanhi sa hanay A at mga bunga sa hanay B. Isulat ang titik ng ta…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

No comments:

Post a Comment