Friday, April 29, 2022

19. What is the slope of the line shown in the chart below? Х 1 3 5 7 Y 2 5 8 11 a.5/3 B.3/2 c.1 d.3...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: 19. What is the slope of the line shown in the chart below? Х 1 3 5 7 Y 2 5 8 11 a.5/3 B.3/2 c.1 d.3…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

19. What is the slope of the line shown in the chart below?
Х 1 3 5 7
Y 2 5 8 11

a.5/3 B.3/2 c.1 d.3​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: 19. What is the slope of the line shown in the chart below?
Х 1 3 5 7
Y 2 5 8 11

a.5/3 B.3/2 c.1 d.3​

Answer: 5/3

Step-by-step explanation:

Cuz they’re facing each other but the five is in down and the 3 is in up and 5/3 is the close answer in the choices

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa 19. What is the slope of the line shown in the chart below? Х 1 3 5 7 Y 2 5 8 11 a.5/3 B.3/2 c.1 d.3…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

No comments:

Post a Comment